Tűzvédelem

A tűzesetek bekövetkezése ellen a legjobb módszer továbbra is a megelőzés, a szükséges ismeretek birtokában való felkészülés a lehetséges tűzesetek kiküszöbölésére, amelyet már a tervezés, munkahely kialakítás idején, valamint folyamatosan a használat során is figyelembe kell venni.
Törvény, rendeletek, szabványok és műszaki irányelvek foglalkoznak az épületek, munkahelyek megfelelő szintű tűzvédelmének kialakításához szükséges humán, anyagi, tárgyi feltételekkel. A szükséges feltételek kialakításában a tűzvédelmi szakemberek nyújthatnak segítséget.
A tűz esetek megelőzésében mindenkinek kötelessége részt venni. A feltételek biztosításáról a tűzvédelmi hatóság ellenőrzések útján győződik meg. 

Azonban a tűzmegelőzés, tűzvédelem fontossága nem a szankcionálás miatti félelemben rejlik, hanem a pusztító tűz esetek elkerülése érdekében. 

Tűzvédelmi szolgáltatás keretében:

 • tűzvédelmi szaktanácsadás
 • tűzvédelmi szempontú helyszíni szemle
 • tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv készítése, tűzriadó gyakorlat lebonyolítása
 • rendezvények tűzvédelme, biztonsági és mentési terv készítése
 • tűzvédelmi oktatás
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatás szervezése
 • tűzoltó készülékek felülvizsgálata, karbantartása
 • tűzgátló ajtók felülvizsgálata
 • hő- és füstelvezetők rendszerek felülvizsgálata
 • tűzoltó vízforrások és szerelvényeik felülvizsgálata, és karbantartása
 • folyamatos tűzvédelmi szolgáltatás keretében biztosítani tudjuk a jogszabályi követelményeknek megfelelő szakmai végzettségű személy foglalkoztatását.